Populația stabilă după datele recensamintului din 2011 a fost de 2485 locuitori.

În realitate populația care efectiv locuiește pe teritoriul comunei este mult mai mare, dar o parte din locuitori au domiciliul stabil în alte localități, în special pensionării care după pensionare sau stabilit la casele părintești dar au rămas cu domiciliul stabil în localitățile unde au trăit și lucrat până la acea vârstă.

Structura pe vârste și sex:

 

Cea mai mare densitate a populației se regăsește în satele Stirciu și Horoatu Crasnei. În satele Hurez și Seredei populația este îmbătrânită, tinerii au plecat în căutarea unui loc de muncă la oras sau în străinătate, sporul natural în aceste sate fiind foarte redus.

În satele Stirciu, Horoatu Crasnei și Hurez se găsesc un număr mare de cetățeni de etnie rromă la care sporul natural este mai ridicat.

Populația comunei în procent de aproximativ 74.68% este de etnie română, 13.64% de etnie maghiară, 7.48% rromi, 4.14% alte etnii.

Populația activă în mare parte este ocupată cu agricultura și creșterea animalelor, o parte lucrează în orașul Zalău, făcând zilnic naveta.

Populația ocupată total:

Migrația înainte de 1989 a fost puternică de la sat la oraș, dar, după 1989, situația s-a schimbat, o parte din populație s-a reîntors la sate. O parte din pensionari își completează veniturile lucrând in agricultura si zootehnie, o parte din tineri își găsesc ocupații in servicii, învățământ sau înființând o afacere.

Sari la conținut