Horoatu Crasnei apare pentru prima dată, în documentele istorice, în anul 1213 pe harta localităților române din Sătmar și Sălaj, întocmită de Alexandru Doboș și Fabian Dumbravă  sub numele de  ,,Villa Huruat”.
Deși satul apare în documente încă din 1213, despre școală nu s-au găsit dovezi decât cu aproximativ 600 de ani mai târziu. Astfel, în jurul anului 1850 în localitate funcționa o școală confesională. Lecțiile se țineau în casa parohială, iar copiii erau învățați rugăciunile și catechismul de către fiul preotului. Odată cu plecarea acestuia la Ban (1852-1853) casa parohială se transformă în școală. Învățător vine Grigorie Pop, fiul preotului Gheorghe care pe lângă rugăciuni si catechism îi învață pe copii cititul și scrisul cu litere chirilice și latine, ,,socotitul” și geografia. În jurul anilor 1856-1858 clădirea se dărâmă și școala se mută în casa cantorală, iar în 1875 se ridică, în apropierea bisericii, o școală nouă care trei ani mai târziu, din cauza materialelor slabe folosite se dărâmă.  Documentele arată faptul că în anul 1879 școala se mută pe ,,Petenia” într-o casă de cărămidă cumpărată de eclejie. În 1899 se dă în folosință o școală frumoasă cu două săli de clasă și locuință pentru învățător. Astăzi, în această clădire funcționează Grădinița cu Program Normal Horoatu Crasnei.
Alte documente atestă faptul că în localitate ar mai fi funcționat și o școală confesională reformată, în limba maghiară, în clădirea moșierului Rimily care ulterior a fost sediul C.A.P.-ului din localitate (Monografia comunei Horoatu Crasnei, 1969). Tot în acel document este consemnat faptul că școala a mai funcționat într-o clădire cu o singură sală de clasă lângă actualul pod peste râul Crasna. În anul 1904 aceasta se transformă în școală de stat.
În anul 1914 se mai construiesc două săli de clasă. Învățământul în limba română se permanentizează începând cu anul 1919, an în care apar două secții de predare: una în limba română și una în limba maghiară, secții care sunt și azi. Următoarele informații legate de școală apar abia în anul 1961 în ,,Cartea școlii elementare de 7 clase Horoatu Crasnei” unde aflăm că  școala deținea 5 săli de clasă, local propriu și 0,50 ha lot experimental. În anul  1963 școala se extinde având 6 săli de clasă, iar un an mai târziu dispune si de o bibliotecă ce are în dotare 102 volume.
În anul 1972 se dă în folosință actuala  clădire a școlii. Aceasta nu este terminată în totalitate decât parterul și are 9 săli de clasă + două improvizate, un laborator de fizică-chimie, științe naturale precum și un muzeu școlar. În condica de prezență a cadrelor didactice din perioada 1-15 septembrie, din acel an, apare consemnat ,,supravegherea elevilor la construcția școlii” fapt ce demonstrează participarea efectivă a elevilor pe șantier.
Începând cu anul 2012   clădirea școlilor din Horoatu Crasnei si Stirciu  intră într-un amplu proces de modernizare: se renovează interiorul-exteriorul, se schimbă acoperișul, se  construiește cate o sală de sport in fiecare scoală, se dotează  școala cu echipament IT și se realizează un sistem de încălzire modern.
În anul 2021 sunt începute lucrări la două terenuri sintetice în curtea școlilor din Horoatu Crasnei și Stârciu iar în vara anului sunt finalizate lucrările și date în folosință.

Școala Gimnazială nr. 1 Horoatu Crasnei

Școala Gimnazială Dr. Dimitrie Culcer Stârciu

Alte instituții de învățământ

  • Grădinița cu program normal Horoatu Crasnei
  • Grădinița cu program normal Stârciu

În anul școlar 2021 – 2022, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 23 cadre didactice, distribuite după statut, astfel: 19 titulari, 3 suplinitori calificați și un detasat. Iar distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel gradul I -10 cu gradul II- 9.cu definitivat -1 și 3cadre didactice debutante. Totodată, avem înscriși și frecventează cursurile un număr total de 261 elevi, distribuiți pe următoarele niveluri:

Nr. elevi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Preșcolari

  72

  63

58

60

  62

  62

Primar

  127

  118

118

107

101

 106

Gimnazial

  106

 108

109

111

 97

  93

Total

305

289

285

278

260

261

Sari la conținut