Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2008-2013

 • Înființarea unui centru pentru îngrijirea copiilor în localitatea Stârciu -finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Reabilitarea căminului cultural Șeredeiu- finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Modernizare Școală Gimnaziala din Horoatu Crasnei- finalizat in februarie 2013, proiect finanțat prin POR, DMI 3.4.;
 • Modernizare Școală Gimnaziala din Stârciu – finalizat in august 2013, proiect finanțat prin POR, DMI 3.4.;
 • Infrastructură de bază, asfaltarea a circa 12 km de drum comunal – finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 322;
 • Înființarea unui centru de informare turistic – finalizat in iulie 2013, proiect finanțat prin FEADR, Măsura 313;
 • Modernizare drumul vicinal “Drum de acces la exploatații agricole”, proiect depus pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Horoatu Crasnei-Buciumi, proiect finalizat in aprilie 2014, finanțat prin FEADR, Măsura 125a.

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020

 • “Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Șeredeiu km 2+630-8+080, județul Sălaj” -finalizat in aprilie 2017, finanțat prin PNDL I, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere așezământ cultural din sat Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj” – finalizat in mai 2017, finanțat din bugetul local;
 • “Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Șeredeiu km 8+080-9+030”, finalizat in mai 2019, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • “Modernizarea rețelei de drumuri de interes local in comuna in Comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj”, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului romanesc;
 • “Construire poduri in localitatea Șeredeiu peste valea Seredenca si in localitatea Stârciu peste valea Satului”, proiect finanțat prin PNDL II, subprogramul Modernizarea satului romanesc;

Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027

 • Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj. –în execuție
 • Modernizare drumuri comunale în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj- aprobat la finanțare
 • Înfințare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Horoatu Crasnei – depus pentru finanțare
 • Construire cinci poduri în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – depus pentru finanțare
 • Modernizare drum comunal dc 70 c în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – Stârciu – buciumi – în implementare
 • Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Șeredeiu, Stârciu și Hurez, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj– finalizat
 • Amenajare teren sportiv multifuncțional în localitatea Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Amenajare teren sportiv multifuncțional în localitatea Stârciu, uat comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Horoatu Crasnei și Stârciu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Construire capela in localitatea Horoatu Crasnei, com.Horoatu Crasnei, judetul Salaj – finalizat
 • Achiziție autobasculantă dotată cu lamă și sărăriță. – finalizat
 • Achiziție tractor cu tocător resturi vegetale – finalizat
 • Achiziție remorcă – finalizat
 • Achiziție autogreder – finalizat
 • Extindere, compartimentare și refațadizare cămin cultural Hurez – în execuție
 • Realizare podeț pe drum comunal dc 79, localitatea Hurez, comuna Horoatu Crasnei – depus pentru finanțare
 • ,,Digirural pentru comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj” – depus și selectat pentru finanțare
 • Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj- în execuție
 • Construire și dotare casa pentru servicii funerare cu spații tehnice aferente premergător ceremoniei funerae în localitatea Stârciu,comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Proiect de reabilitare moderată și creștere a eficienței energetice pentru clădirea primariei Horoatu Crasnei în vederea îmbunătățirii serviciile publice prestate – în implementare – pnrr c 10
 • Proiect de reabilitare moderată și creștere a eficienței energetice pentru clădirea școlii din Hurez în vederea îmbunătățirii serviciile publice prestate- în implementare – pnrr c10
 • Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei – instalare reîncarcare vehicule electrice – în implementare
 • Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj
 • Realizarea de piste pentru biciclete la nivel local – în implementare – pnrr c10
 • Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri tic: sistem de monitorizare, infokiosk, stații de autobuz smart, registratură electronică – depus pentu finanțare
 • Centre comunitare integrate – depus pentu finantare-c12 sanatate
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unităților de învățământ preuniversitar la școala gimnazială nr. 1 Horoatu Crasnei, județul Sălaj.- depus pentu finantare – pnrr/2022. componenta c15
 • Centru de zi de asistență de recuperare pentru persoane vârstnice – in pregatire – pnrr/c13
 • Înființare rețea de canalizare în comună – în pregătire
 • Creșterea efeicienței energetice pentru clădiri publice la obiectivul de investiție grădiniță cu program normal, comuna Horoatu Crasnei- în implementare
 • Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj- depus pentu finanțare
 • Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu administrația fondului pentru mediu- depus pentu finanțare
 • Extindere modernizare și dotare dispensar uman în localitatea Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj –  aprobat pentru finanțare
 • Reabilitare modernizare, extindere și dotare așezământ cultural sat stârciu, nr.401, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – aprobat pentru finanțare
 • Reabilitare, modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program prelungit, sat Stârciu, nr. 408, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – aprobat pentru finanțare
 • Achiziție de echipamente pentru dotarea tractorului deținut de comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj- aprobat pentru finanțare
 • Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Șeredeiu, Stârciu și Hurez, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj– finalizat
 • Amenajare teren sportiv multifuncțional în localitatea Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Amenajare teren sportiv multifuncțional în localitatea Stârciu, uat comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Horoatu Crasnei și Stârciu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizat
 • Construire capela in localitatea Horoatu Crasnei, com.Horoatu Crasnei, judetul Salaj – finalizat
 • Achiziție autobasculantă dotată cu lamă și sărăriță. – finalizat
 • Achiziție tractor cu tocător resturi vegetale – finalizat
 • Achiziție remorcă – finalizat
 • Achiziție autogreder – finalizat
 • Extindere, compartimentare și refațadizare cămin cultural Hurez – în execuție
Nr. crt.Descrierea activitățilorFinalizat în
1.Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Seredeiu km 8+080 – 9+030Aprilie 2017
2.Modernizare drum comunal DC 77 Horoatu Crasnei – Seredeiu, km 8+080 – 9+030Mai 2019
3.Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, județul SălajÎn implementare
4.Construire poduri în localitatea Seredeiu peste Valea Seredenca și în localitatea Stirciu peste Valea SatuluiÎn implementare
5.

Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj

În execuție
Nr. crt.Descrierea activitățilorFinalizat înObservații
1.Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala Horoatu Crasnei28.02.2013

Axa 3 Domeniul Major de Intervenție 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continuă

“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare”

În cadrul acestui proiect va avea loc extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare.

2.Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala Stirciu28.02.2013

Axa 3 Domeniul Major de Intervenție 3.4. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continuă.

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Școala gimnazială Stirciu jud. Sălaj – extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare, etajare parțială.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele: extinderea clădirii cu o sală de sport, lucrări de reabilitare termică, instalații de încălzire centrală, lucrări de reparații interioare, etajare parțială.

3.DigiRural pentru comuna Horoatu Crasnei, Județul Sălaj. Depus și selectat pentru finanțare
Nr. crt.Descrierea activitățilorFinalizat înPrecizări
1.Îmbunătățirea infrastructurii de bază M32202.07.2013

Măsura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ ȘI A ACTIVITĂȚILOR CULTURALE ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI – proiect integrat

Proiectul integrat este format din următoarele acțiuni:

– Reabilitarea drumurilor de interes public in Comuna Horoatu Crasnei;

– Reabilitarea căminului cultural din Seredeiu;

– Înființare Centru de zi pentru copii în Stirciu;

2.Centru de informare și marketing turistic M31305.07.2013Măsura 313 Încurajarea activităților turistice – CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI MARKETING TURISTIC
3.Măsura 313 Încurajarea activităților turistice – CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI MARKETING TURISTIC28.03.2013 
4.Amenajare parc de joacă pentru copii în localitatea Horoatu Crasnei, Comuna Horoatu Crasnei, județul SălajÎn implementare 
5.Construire și dotare casa pentru servicii funerare cu spații tehnice aferente premergător ceremoniei funerae în localitatea stârciu,comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – finalizatFinalizat 
Nr. crt.Descrierea activitățilorStarea proiectului
1.

Proiect de reabilitare moderată și creștere a eficienței energetice pentru clădirea primariei Horoatu Crasnei în vederea îmbunătățirii serviciile publice prestate 

În implementare 
2.Proiect de reabilitare moderată și creștere a eficienței energetice pentru clădirea școlii din Hurez în vederea îmbunătățirii serviciile publice prestateÎn implementare
3.Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei-instalare reîncarcare vehicule electriceÎn implementare
4.Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Horoatu Crasnei, judetul sălaj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel localÎn implementare
5.

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri tic: sistem de monitorizare, infokiosk, stații de autobuz smart, registratură electronică 

Depus pentu finanțare
6.Centre comunitare integrateDepus pentu finanțare
7.Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a unităților de învățământ preuniversitar la școala gimnazială nr. 1 Horoatu Crasnei, județul Sălaj.Depus pentu finanțare
8.Centru de zi de asistență de recuperare pentru persoane vârstnice În pregătire

 

Nr. crt.Descrierea activitățilorStarea proiectului
1.

Extindere rețea de alimentare cu apă în localitățile Hurez și Șeredeiu, comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj. 

În execuție
2.Modernizare drumuri comunale în comuna Horoatu Crasnei, județul SălajAprobat la finanțare
3.

Înfințare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Horoatu Crasnei 

Depus pentru finanțare
4.Construire cinci poduri în comuna Horoatu Crasnei, județul SălajDepus pentru finanțare
5.

Modernizare drum comunal dc 70 c în comuna Horoatu Crasnei, județul Sălaj – Stârciu – Buciumi 

În implementare
6.

Realizare podeț pe drum comunal dc 79, localitatea Hurez, comuna Horoatu Crasnei 

Depus pentu finanțare
Nr. crt.Descrierea activitățilorStarea proiectului
1.

Înființare rețea de canalizare în comună 

În pregătire
2.

Creșterea efeicienței energetice pentru clădiri publice la obiectivul de investiție grădiniță cu program normal, comuna Horoatu Crasnei

În implementare
3.Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Horoatu Crasnei, jud. SalajDepus pentru finanțare
4.

Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu administrația fondului pentru mediu

Depus pentru finanțare
Nr. crt.Descrierea activitățilorStarea proiectului
1.Extindere modernizare și dotare dispensar uman în localitatea Horoatu Crasnei, comuna Horoatu Crasnei, judetul SălajAprobat pentru finanțare
2.Reabilitare modernizare, extindere și dotare așezământ cultural sat Stârciu, nr.401, comuna Horoatu Crasnei, județul SălajAprobat pentru finanțare
3.Reabilitare, modernizare, extindere și dotare grădiniță cu program prelungit, sat stârciu, nr. 408, comuna Horoatu Crasnei, județul SălajAprobat pentru finanțare
Nr. crt.Descrierea activitățilorStarea proiectului
1.

Achiziție de echipamente pentru dotarea tractorului deținut de comuna horoatu crasnei, județul sălaj

Aprobat pentru finanțare
Sari la conținut